ACCUEIL

Modele de documente achizitii publice

Comunicate de Roumanie/documente utile/notificări. Notificare cu privire la utilizarea acordului-cadru în contextul aplicării principiului proporționalității, Autoritatea contractantă trebuie să coreleze necesitatea obiectivă constatată la Decker aparatului propriu de lucru cu obiectul contractului, Atât DIN Punct de la calitativ, Cât și cantitativ, aspecte corelate la rândul Lor cu cerințele STABILITE în documentele achiziției. Cu toate acestea, Sitiera situații în Care Autoritatea… Conformez-vous à prevederilor în vigoare [i], Agenția Națională pentru Achiziții publice (ANAP) este instituția responsabilă pentru îndéplorinirea funcției de Control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor și, respectiv, a modificărilor acestor contracte, această funcție de verificare realizându-se pe baza unei metodologii de selecţie. Astfel, în cazul procedurilor selectate pentru verificare [II], activitatea de Control ex-ante se iniţiază… Agenția Națională pentru Achiziții publice Pune la dispoziția tututor părților interesate Lista de verificare utilizată în activitatea de Control ex-ante în cazul contractelor de lucrări Care incluent proiectarea și execuția acestora. Recomandăm tuturor reprezentanților autorităților contractante ca atunci Când elaborează documentațiile de atribuire pentru contractele de lucrări proiectare și execuție să aibă în informațiile… Agenția Națională pentru Achiziții publice Pune la dispoziția tututor părților interesate Lista de verificare utilizată în activitatea de Control ex-ante în cazul contractelor de bunuri convenționale. Precizăm că, în général, bunurile convenționale se referă la bunuri standard, disponibile la o scară largă, spre deosebire de bunurile specializate precum echipamentele IT sau dispozitivele MEDICALE. Foncție în… Notificare cu privire la aspectele care trebuie avute în n. v. situația utilizării graficului de execuție drept cerință aferentă modului de întocmire a propunerii tehnice pentru contractele de lucrări introducere: Autoritățile contractante sollicită ofertanților, de obicei, să prezinte graficul Gantt, ca parte a propunerii tehnice, în principal DIN următoarele motive: să evalueze Dacă planificarea ofertantului…

Agenția Națională pentru Achiziții publice Pune la dispoziția tututor părților interesate Lista de verificare pentru contractele de servicii non-intelectuale, utilizată de către verificatorii ANAP. Precizăm că domeniul de aplicare al serviciilor non-intelectuale acoperă în General serviciile standardizate care sunt relativ puțin dependente de expertiza capitalului Uman angajat de către prestator și nu implică activități de…… Având în la recentele modificări opère de Agenția Națională pentru Achiziții publice cu privire la modalitatea de validare a documentațiilor de atribuire încărcate în sistem, instituția noastră Pune la dispoziția tututor autoritățiilor contractante Lista de verificare pentru contractele de execuție lucrări standard, utilizată de către verificatorii ANAP. Pentru a Evita situațiile de respingere a documentațiilor… Agenția Națională pentru Achiziții publice Pune la dispoziția tututor autoritățiilor contractante Lista de verificare pentru contractele de servicii intelectuale, utilizată de către verificatorii ANAP. Reamintim reprezentanților autorităților contractante ca atunci Când elaborează documentațiile de atribuire trebuie să aibă în, informațiile cuprinse în Ultima coloană din lista de verificare.

Le commentaires sont fermés.